Program EURO 200
S-a lansat un nou program „EURO 200 ” – pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare de către studenți. Beneficiarii acestui program sunt și studenții din cadrul instituțiile de învățământ de stat sau particular acreditat, precum este și Universitatea Transilvania din Brașov, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 de lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 408/14.05.2018. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii. Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la HG nr. 1294/2004, pe care o depun la instituția de învățământ unde este înscris studentul, în cazul studenților de la Facultatea de Drept fiind vorba despre Secretariatul Facultății de Drept. Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării unui calculator prin acest program se va face până la data de 28 mai 2018. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații. Pentru mai multe informații puteți consulta metodologia atașată și vă puteți adresa Secretariatului Facultății de Drept.
 
 
Precizări plată taxă de şcolarizare

Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Braşov, în şedința din data de 02.04.2018, a aprobat următoarele:

  1. exmatricularea studenților cu taxă care până la data de 20 aprilie 2018 nu au făcut dovada achitării taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018, începând cu data de 23 aprilie 2018;
  2. prelungirea termenului de plată a taxei de şcolarizare pentru studenții cu taxă care au făcut dovada parțială a plății taxei de şcolarizare, până la data de 29 mai 2018.
Prelungirea termenului de plată a primei tranșe din taxa de școlarizare

Biroul Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov a aprobat, în ședința din data de 16.02.2018, hotărâre aprobată de Consiliul de Administrație al Universității în ședința din data de 23.02.2018, prelungirea termenului de plată a primei tranșe din taxa de școlarizare până la data de 01 aprilie 2018.