Precizări plată taxă de şcolarizare

Consiliul de Administrație al Universității Transilvania din Braşov, în şedința din data de 02.04.2018, a aprobat următoarele:

  1. exmatricularea studenților cu taxă care până la data de 20 aprilie 2018 nu au făcut dovada achitării taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018, începând cu data de 23 aprilie 2018;
  2. prelungirea termenului de plată a taxei de şcolarizare pentru studenții cu taxă care au făcut dovada parțială a plății taxei de şcolarizare, până la data de 29 mai 2018.
Prelungirea termenului de plată a primei tranșe din taxa de școlarizare

Biroul Consiliului de Administrație al Universității Transilvania din Brașov a aprobat, în ședința din data de 16.02.2018, hotărâre aprobată de Consiliul de Administrație al Universității în ședința din data de 23.02.2018, prelungirea termenului de plată a primei tranșe din taxa de școlarizare până la data de 01 aprilie 2018.