Precizări privitoare la examenul de licență și de disertație_sesiunea iunie-iulie 2022 și februarie 2023

 

 

EXAMENUL DE LICENȚĂ - sesiunea iunie-iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, și conform hotărârii Consiliului Facultății de Drept din data de 09.12.2021, examenul de licență pentru sesiunea – iunie-iulie 2022, precum și pentru cea din februarie 2023, constă în 2 (două) probe:
Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate – probă scrisă;
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență – probă orală.

pdfTematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

 

EXAMENUL DE DISERTAȚIE - sesiunea iunie-iulie 2022 și sesiunea februarie 2023

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată de Senatul UniTBv, examenul de disertație pentru sesiunea – iunie-iulie 2022, precum și pentru cea din februarie 2023, constă în 1 (una) probă:
Proba 1: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație – probă orală.