Anunț referitor la exmatriculare pentru neachitarea integrală a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023

 

Studenții care nu au achitat integral taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2022-2023, vor fi exmatriculați începând cu data de 18.09.2023, indiferent dacă au avut sau nu activitate în timpul anului universitar.