Grupuri de cercetare

Accesează informații despre centrele de cercetare, grupurile și/sau echipele de cercetare din facultatea noastră.

Prezentare Centre de cercetare și/sau gruprui/echipe de cercetare

Centrul de Studii Juridice și Diplomatice

Centrul de Cercetări Juridice "Emil Poenaru" este o unitate academică de cercetare, fără personalitate juridică, ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul Laboratorului L3 al Institutului de Cercetare Dezvoltare Inovare: Produse High Tech pentru Dezvoltare Durabila. Membrii Departamentului Drept, afiliați Centrului de Cercetări Juridice "Emil Poenaru", beneficiază în cadrul acestuia de bază de cercetare cu dotări moderne, bibliotecă cu fond de carte juridică, acces la softuri legislative, precum şi la baze de date ştiințifice on-line, necesare desfăşurării unei activități de cercetare ştiințifică performantă. 

Coordonatorul centrului de cercetare este profesor dr. Ioana NICOLAE.

Domeniile prioritare ale centrului de cercetare sunt: dezvoltarea cercetării ştiințifice de înaltă calitate, precum şi exploatarea şi îmbunătățirea vizibilității cercetării de excelență; creșterea resurselor financiare ale cercetării academice prin creșterea coeficientului de succes în accesarea fondurilor naționale și internaționale, prin încurajarea și sprijinirea cadrelor universitare în accesarea acestor fonduri; promovarea cercetării inter și transdisciplinare, precum şi a cercetării de frontieră bazată pe resursele și abilitățile celorlalte centre de cercetare.

Resursa umană a centrului este formată din specialişti în domeniul juridic - cadre didactice ale Departamentului Drept, a căror sferă de cercetare vizează domeniile expuse anterior.

 Obiectivele Centrului de Cercetări Juridice "Emil Poenaru" se realizează prin derularea unor activități specifice cercetării științifice în domeniul juridic, cele mai importante dintre acestea fiind: desfăşurarea de activități și proiecte de cercetare ştiințifică teoretică şi aplicativă; atragerea de programe şi finanțări în vederea dezvoltării activităților de cercetare propuse, prin proiecte şi contracte de cercetare; atragerea tinerei generații de cercetători, de absolvenți de studii superioare şi cadre didactice din alte centre universitare în colaborarea privind organizarea de seminare, dezbateri, conferințe şi colocvii,  precum şi participarea la asemenea activități organizate de alte centre de cercetare din țară și străinătate, inițierea de schimburi academice la nivel național şi internațional.