Plata examenelor

Un examen/colocviu nepromovat la sfârșitul anului universitar 2016-2017 la o disciplină din planul de învățământ, care se reportează pentru anul de studiu următor, anume 2017-2018, este denumit examen/colocviu creditat.

Detalii