Licență și disertație

Formulare tipizate

Referatul de apreciere pentru lucrarea de licență-disertație_2019

docCererea pentru alegerea temei pentru lucrarea de licenţă sau de disertaţie _2018-2019

LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE sesiunea februarie 2019
 
LICENȚĂ februarie 2019 
Rezultate finale_licență_febr. 2019
Anunț pentru susținerea Probei a II-a a examenului de licență sesiunea februarie 2019
Proces-verbal privind soluționarea contestației depuse la Proba I a examenului de licență sesiunea februarie 2019
Anunt_depunere contestatii_Proba I_licenta_febr.2019
Rezultate_ProbaI_licenta_febr.2019_IF
Rezultate_ProbaI_licenta_febr.2019_IFR
Barem_Proba I_licenta_febr.2019
Subiecte_Proba I_licenta_febr. 2019
Tabel cu candidații înscriși la examenul de licență sesiunea februarie 2019
Tabel cu candidații înscriși la examenul de licență sesiunea februarie 2019_Drept IF

Tabel cu candidații înscriși la examenul de licență – sesiunea februarie 2019_Drept IFR

Anunț pentru susținerea Probei I a examenului de licență, sesiunea februarie 2019

DISERTAȚIE – februarie 2019

Rezultate finale_disertație_LECJ_febr. 2019

Rezultate finale_disertație_DPA_febr. 2019

Tabel inscrisi _disertatie_febr.2019_DPA

Tabel inscrisi _disertatie_febr.2019_LECJ

Anunț pentru susținerea examenului de disertație, sesiunea februarie 2019

INFORMAȚII GENERALE privind examenul de licență și examenul de disertație – sesiunea februarie 2019

Anunț pentru examenul de licențǎ şi examenul de disertație sesiunea februarie 2018

 pdfTematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea februarie 2019

 
LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE sesiunea iunie - iulie 2019

 pdfTematica și bibliografia pentru examenul de licență - sesiunea iulie 2019

 

Despre plagiat

În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene. Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce știi.

În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat‑o.

Fie că este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet, însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate, indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și te va ajuta.

 PRECIZĂRI ȘI REZULTATE - DISERTAȚIE 

Programarea examenului de disertație 

  • SISTEME ȘI INSTITUȚII DE DREPT INTERNAȚIONAL ȘI EUROPEAN


  • ȘTIINȚE PENALE APROFUNDATE


  • DREPT PRIVAT APROFUNDAT


  • LEGISLAȚIE EUROPEANĂ ȘI CARIERĂ JUDICIARĂ

 
PRECIZĂRI ȘI REZULTATE - LICENȚĂ