Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: regimul matrimonial, testamentul, societatea comercială; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Discipline studiate: teoria actului juridic civil, dreptul contractelor, regimuri matrimoniale, dreptul insovenței, instrumente procedurale pentru valorificarea drepturilor civile în cadrul Uniunii Europene, devoluțiunea legală şi testamentară a moştenirii, dreptul pieței de capital etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: jurist, consilier juridic, judecător, avocat, notar, funcționar public, funcționar public european, sau se pot perfecționa în profesiile juridice deținute prin aprofundarea cunoştințelor în domeniul dreptului privat.

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: regimul matrimonial, testamentul, societatea comercială, cooperarea judiciară internațională în materie penală, actul legislativ în dreptul Uniunii Europene; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Discipline studiate:  instituții de drept civil, instituții de drept penal, dreptul european al contractelor, protecția europeană a drepturilor omului, dinamica obligațiilor în dreptul european, forme şi principii de cooperare judiciară ale UE în materie penală etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor:  jurist, consilier juridic, magistrat, avocat, notar, funcționar public, consilier parlamentar, funcționar public european, sau se pot perfecționa în profesiile juridice deținute prin aprofundarea cunoştințelor în disciplinele masteratului.

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: tratat, diplomație, diferend internațional, act legislativ în dreptul Uniunii Europene, negocierea internațională, contencios european al drepturilor omului; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Discipline studiate: dreptul tratatelor, reglementări de drept material în cadrul Uniunii Europene, principii şi instituții de drept internațional public, drept social european, politici publice europene, România în cadrul relațiilor internaționale etc.


Perspective după finalizarea studiilor:  carieră profesională în producție, învățământ, cercetare, în administraţia locală sau centrală.

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Drept. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de cunoaşterea şi înțelegerea noțiunilor şi instituțiilor specifice disciplinelor din cadrul acestui master, precum: pluralitate de infracțiuni, individualizarea sancțiunilor, proces penal, justiția negociată, cooperarea judiciară internațională, contencios european al drepturilor omului, criminalitate informatică; interpretarea normelor juridice şi analizarea jurisprudenței în materia specifică fiecărei discipline din cadrul acestui master; dezvoltarea abilităților de a acționa de pe poziția specifică fiecărei părți din cadrul relațiilor contractuale şi procesuale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul juridic.

 

Discipline studiate: dreptul tratatelor, reglementări de drept material în cadrul Uniunii Europene, principii şi instituții de drept internațional public, drept social european, politici publice europene, România în cadrul relațiilor internaționale etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: jurist, consilier juridic, judecător, procuror, avocat, notar, funcționar public, funcționar public european, funcționar în organizații internaționale cu sau se pot perfecționa în profesiile juridice deținute prin aprofundarea cunoştințelor în domeniul ştiințelor penale.